Megveszem

0 Termék

Ászf

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Föld Kincse Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Szent István út 14., cégjegyzékszám: 13-19-078466, adószám: 12347991-2-13; továbbiakban Szolgáltató) és a Föld Kincse Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban Ügyfél vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen Felek.)

A Szolgáltató

A BioMagnet Shop online áruházat a www.biomagnet-shop.hu weboldalon a Föld Kincse Kft. üzemelteti.

(a) A Szolgáltató cégneve: Föld Kincse Korlátolt Felelősségű Társaság.
(b) A Szolgáltató rövidített neve: Föld Kincse Kft.
(c) A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-19-078466
(d) Nyilvántartásba vevő hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
(e) A Szolgáltató adószáma: 12347991-2-13
(f) A Szolgáltató ügyvezetője: Safranyik Balázs
(g) A Szolgáltató székhelye: 2370 Dabas, Szent István út 14.
(h) A Szolgáltató levelezési címe: 2370 Dabas, Szent István út 14
(i) A Szolgáltató telefonszáma: +3620/393-44-04
(j) A Föld Kincse Kft. adatvédelmi nyilvántartásba vételének igénylése 2011. november 26-án rögzítésre került, a regisztráció folyamatban van.

Az áruház

A BioMagnet Shop online áruház mágneses termékek értékesítésével foglalkozik. A webáruház kínálata a piaci igényeknek, trendeknek és a Föld Kincse Kft. üzletviteli döntéseinek megfelelően folyamatosan változik. Aktuális kínálatunk megfelel a pillanatnyilag webáruházunk kínálatában szereplő, az áruházban megtalálható termékekkel. A termékek mellett megjelenő képek illusztrációként szerepelnek és eltérhetnek a valóságtól.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.biomagnet-shop.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az info@biomagnet-shop.hu címen. A Szolgáltató munkaidőben (munkanapokon 10.00-16.00 óráig) kizárólag információs célra használható telefonszáma: +36 29 364 239.

A BioMagnet Shop áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, és jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja.

A BioMagnet Shop webáruházban történő vásárlás a regisztrált felhasználók számára a www.biomagnet-shop.hu weboldalon, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A www.biomagnet-shop.hu weboldalon keresztül összeállított elektronikus megrendelés leadásával és annak a Szolgáltató által történő visszaigazolásával a Felek között magyar nyelvű szerződés jön létre. A szerződést a felek írásban megkötöttnek tekintik. A szerződés tartalma: Általános Szerződési Feltételek, Számla – a Felhasználó kötelezően megjelölésre kerülő adataival, a csomag átvételéről szóló igazolás.

Regisztráció

A regisztráció kizárólag elektronikus úton írásban, a www. biomagnet-shop.hu weboldal főoldalán lévő Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltése és elküldése útján történik, feltétele, hogy a Felhasználó minden szükséges, az adatlapon megjelölt adatát rendelkezésre bocsássa, valamint, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Szolgáltató a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja és egyben egy visszaigazoló linken kéri annak megerősítését a Felhasználótól.

A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás) esetén a Felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztrált Felhasználó regisztrációját bármikor írásban, az info@biomagnet-shop.hu email címre, vagy a Szolgáltató levelezési címére tértivevényes-ajánlott levélben küldött kifejezett kérés útján megszüntetheti.

Rendelés

A regisztrált Felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. A megrendelések leadása a BioMagnet Shop internetes áruházban kizárólag a www. biomagnet-shop.hu weboldalon keresztül, elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton, e-mailben küldi el a Felhasználó részére. A rendelés leadása előtt a Felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a Felhasználó rendelkezésére.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (a termék általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő vagy rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft / 0 Ft) árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amely ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlástól.

A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A rendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-16 óra között.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben e-mailben visszaigazolja a Felhasználó megrendelését és a várható teljesítési dátumokat. Az általános teljesítési határidő termékenként eltérő, az az árucikkek mellett egyidejűleg megjelenítésre kerül.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Felhasználót erről haladéktalanul írásban, e-mail útján tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag az Ügyféllel  történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Számlázás, fizetési módok

A termékeket csak utánvétes fizetéssel lehet megrendelni. A számlát minden esetben a Föld Kincse Kft. állítja ki, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is. A számlázási és kiszállítási címeket a Felhasználó mind felhasználói fiókjában, mind a megrendelés feladásakor bármikor módosíthatja. A rendelés elküldése és annak Szolgáltató által történt visszaigazolása után az ügyfélkapcsolaton keresztül kérhető segítség, amennyiben szükséges. A számlát minden esetben a megrendelt áruval együtt küldi meg a Szolgáltató a Felhasználó részére.

Vásárlástól történő elállás

Az Ügyfélnek jogában áll a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást az info@ biomagnet-shop.hu e-mail címen jelezheti.

Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételi elismervénnyel, szállítólevéllel igazolt átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül megteheti. Az elállásra nyitva álló 8 munkanap a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napját követő napon kezdődik, ha azonban eddig az időpontig a Felhasználó nem kapta meg a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5). kormányrendelet 3. § szerinti írásbeli megerősítést, az elállási jog ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolható. Az elállási jog írásban is gyakorolható. Ebben az esetben a meghatározott 8 munkanapon belül a vásárlónak egy erről szóló nyilatkozatot kell küldenie az info@ biomagnet-shop.hu e-mail címre. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi szabályozást a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

A terméket az Ügyfélnek eredeti, sértetlen állapotban számlával vagy annak másolatával együtt, saját költségén kell visszajuttatnia a Szolgáltató levelezési címére (Föld Kincse Kft., 2370 Dabas, Szent István út 14.). Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást a vásárló felbontotta.

Abban az esetben, ha a terméket az Ügyfél használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék teljes áron történő visszavásárlását. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Amennyiben a termék gyári hibás, vagy szállításkor megsérült, a vásárló kifogásával az info@ biomagnet-shop.hu e-mail címen keresztül élhet.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Föld Kincse Kft. kötelezettségeket vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul jóváírja a vásárló részére.

Szavatosság és jótállás

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényben (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs lehetőség, az Ügyfél árengedményt kaphat a hibás termék árából vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szervizhez kell fordulni.

Bizonyos termékekre gyártótól és a vonatkozó jogszabálytól függően 30 nap garanciát (jótállást) vállalunk. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon jelezheti panaszát kizárólag a jótálláson megjelölt garanciaidőn belül. A garancia idő a vásárlás napjától számít, időtartama a garancialevélen megjelölt hónapok száma. Amennyiben a Ügyfél további segítségre szorul a garancia érvényesítésével kapcsolatban a Szolgáltató az alábbi elérhetőségen bővebb felvilágosítást ad a teendőkről: info@ biomagnet-shop.hu.

A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. A Szolgáltató az így visszaküldött csomagokat minden esetben visszaküldi a feladónak. A jogosnak minősült jótállási, szavatossági igény esetén a szállítás igazolt költségeit a Szolgáltató a Felhasználó részére megtéríti.

Adatvédelem

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó, az adatkezelés szabályzatban megjelölt jogszabályok rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelmi irányelveink az alábbi linken elérhetőek és letölthetőek: www.biomagnet-shop.hu/adatvedelmi-elvek.

Felelősségkorlátozás

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
az információtovábbítási késedelemből adódó,
vírusok okozta,
szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Szolgáltató bármikor jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Ezekről a változtatásokról a Szolgáltató minden esetben értesíti a regisztrált felhasználókat és közzéteszi a www.biomagnet-shop.hu oldalon.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és kerül felszámításra.

Szerzői jogok

A Föld Kincse Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattal eltérő célra és mértékben kizárólag a Föld Kincse Kft. előzetes, írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Adatainkat a legnagyobb gondosság mellett állítottuk össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

A www. biomagnet-shop.hu domain név kizárólagos tulajdonosa a Föld Kincse Kft. és a domain név szerzői jogi védelmet élvez.

Érvényesség

A jelen általános szerződési feltételekben foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben, és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre tekintettel a Szolgáltató kéri, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez, ennek bizonyítása azonban Felhasználót terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, valamint a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

Kiemelt termékek

 • Mágneses térdpánt

  Mágneses térdpánt

  A mágneses térdpánt támaszt ad a térdkalácsnak, a térdízületnek,...

  5 420 HUF

  Részletek

 • Q3 háztartási vízkezelő 1

  Q3 háztartási vízkezelő 1"

  A háztartásban használt teljes vízmennyiség kezelésére alkalmas,...

  38 410 HUF

  Részletek

 • Mágneses ágybetét

  Mágneses ágybetét

  A mágneses ágybetét segíthet visszaállítani a sejtek energiaszintjét...

  112 815 HUF

  Részletek

Eredmények a nagyvilágból

 • Csonttörés

  Egy kutatás csonttörés esetén vizsgálta a statikus mágneses mező hatását. Az eredmények azt mutatták, hogy a mágneses mező csökkentette a fájdalmat és az ödémakialakulást röviddel a trauma után. Már bekövetkezett ödéma esetén a kezelés gyulladáscsökkentő hatást mutatott. A legerősebb pozitív eredmények a bokaízületi problémáknál voltak kimutathatók.

  G.B. Gromak & G.A. Lacis, "Evaluations of the Efficacy of Using a Constant Magnetic Field in Treatment of Patients with Traumas," in I. Detlav, (ed.), Electromagnetic Therapy of Injuries and Diseases of the Support-Motor Apparatus. International Collection of Papers, Riga, Latvia: Riga Medical Institute, 1987, p. 88-95

 • In vitro ráksejtek

  Egy in vitro kutatás során 7 teslás statikus mágneses mezőnek tettek ki háromféle emberi ráksejtet. Jelentősen csökkent a rákos sejtek növekedése.

  R.R. Raylman, et al., "Exposure to Strong Static Magnetic Field Slows the Growth of Human Cancer Cells in Vitro," Bioelectromagnetics, 17(5), 1996, p. 358-363.

 • Torokrák

  Sugárterápiával kezelt, torokrákban szenvedő páciensek 3 éves túlélési aránya jelentősen javult statikus mágneses kezelés hatására.

  V.G. Andreev, et al., "Radiomodifying Effect of a Constant Magnetic Field in Radiation Therapy of Patients with Cancer of the Throat," Fizicheskaia Meditzina, 4(1- 2), 1994, p. 92.

 • Magas vérnyomás

  Egy placebo-kontrollcsoportot is magában foglaló kutatás arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgált, magas vérnyomással küzdő páciensek 68%-a tapasztalt javulást a csuklók belső felületéhez 7-10 napra, napi 35-40 percre elhelyezett statikus mágnesek hatására.

  S.G. Ivanov, et al., "Use of Magnetic Fields in the Treatment of Hypertensive Disease," Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult, (3), 1993, p. 67-69.

 • Magas vérnyomás tünetek

  Egy kutatás során 10 alkalommal helyeztek el magas vérnyomással küzdő páciensek alkarjára állandó mágneseket, napi 30-45 percre. A kezelés hatásosnak bizonyult a fejfájás, szédülés és a szívtáji fájdalom csökkentésére.

  77. S.G. Ivanov, "The Comparative Efficacy of Nondrug and Drug Methods of Treating Hypertension," Ter Arkh, 65(1), 1993, p. 44-49.

 • Gyulladás

  Egy placebo-kontrollált vizsgálat kimutatta, hogy a gyulladt területek felett a bőrre elhelyezett kis méretű mágnesek hatására a páciensek kevesebb fájdalmat éreztek szájsebészeti beavatkozás után, gyorsabban és problémamentesebben gyógyultak a kontrollokhoz képest.

  V.E. Kriokshina, et al., "Use of Micromagnets in Stomatology," Magnitologiia, (1), 1991, p. 17-20.

 • Ödéma, fájdalom

  Egy kutatás során azt mutatták ki, hogy plasztikai műtéten átesett páciensek 60%-ánál csökkent a fájdalom, az ödéma kialakulása és az elszíneződés a műtött testrész felületén elhelyezett mágneses tapaszok hatására.

  D. Man, et al., "Effect of Permanent Magnetic Field on Postoperative Pain and Wound Healing in Plastic Surgery," Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, 8-13 June 1997, Bologna, Italy.

 • Ízületi fájdalom

  Egy placebo-kontrollált vizsgálat szerint gyári dolgozók csuklófájdalma ellen hatásosnak bizonyult a kéztőhöz felrögzített mágneses eszköz.

  M.J. McLean, et al., "Treatment of Wrist Pain in the Work Place with a Static Magnetic Device - Interim Report of a Clinical Trial," Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, June 8-13, Bologna, Italy.

 • Neuropátia

  375 diabéteszes neuropátiában szenvedő páciens mágneses taplbetétet vagy placebót viselt egy vizsgálat során 4 hónapon át. A mágneses csoportban fájdalomcsillapító hatás volt kimutatható.

  Static magnetic field therapy for symptomatic diabetic neuropathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Weintraub MI1, Wolfe GI, Barohn RA, Cole SP, Parry GJ, Hayat G, Cohen JA, Page JC, Bromberg MB, Schwartz SL; Magnetic Research Group.

Föld Kincse Kft.

2370 Dabas, Szent István út 14.

+3620/393-44-04

info@biomagnet-shop.hu

12347991-2-13

Tudnivalók